Julkaistu: 02.12.2019 00.00

Olympiarahaston junioriavustukset

OLYMPIA- JA A-MAAJOUKKUERAHASTON JUNIORIAVUSTUSTEN HAKU KÄYNNISSÄ JA PÄÄTTYY 19.12.2019

Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön OLYMPIA- JA A-MAAJOUKKUERAHASTO jakaa junioriavustuksia vähävaraisten perheiden jääkiekkoharrastukseen 80.000 €.

Tukea voivat hakea perheet, joilla on työttömyyden, sairauksien, lasten runsaslukuisuuden tai muiden perheen toimentuloon vaikuttavien syiden vuoksi vaikeuksia selvitä jääkiekkoharrastuksen kustannuksista keväällä 2020. Ikäluokat, joille avustusta myönnetään ovat F, E, D ja C.

Tukien hakeminen tapahtuu seurojen toimesta seuran yhteyshenkilön kautta.
Hakuaika on 28.11.2019 – 19.12.2019. Hakuajan umpeutumisen jälkeen tulevia hakemuksia ei käsitellä.

Haku tapahtuu seuraavasti:

  1. Lapsen huoltaja lähestyy seuraa ja toimittaa seuralle perustelut tukihakemukselle.
  2. Lähetä tiedot 19.12.2019 mennessä sähköpostitse minna.maunonen@jypjuniorit.fi
  3. Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot:
  • Haettava tuki (ikäluokka F, E, D vai C)?
  • Pelaajan nimi?
  • Pelaajan syntymävuosi?
  • Talouden nettotulot/kk (alle 2000 €, 2001-4000 € vai yli 4001 €)?
  • Tuleeko perheestä useampi hakemus?
  • Onko pelaaja saanut tukea Jääkiekkoliitosta tai Olympia- ja A-maajoukkuerahastosta vuonna 2019?
  • Pelaajan huoltajan perustelut (lyhyt perustelu miksi perheen tulisi saada tukea)?

4. Seura toimittaa hakemuksen Pelaajayhdistyksen ohjausryhmälle käsittelyä varten. Pelaajan vanhemmat eivät voi itse toimittaa halemuksia.

Hakemukset käsitellään joulukuun 2019-tammikuun 2020 aikana. Tuen saajat saavat tiedon helmikuun aikana seuran yhteyshenkilön kautta.

Avustusten kokonaismäärä on 80.000 € ja se jaetaan rahaston ohjausryhmän harkinnan mukaan – avustussummat vaihtelevat ikäluokittain. Avustusten jakamisessa ovat ensisijalla ne hakivat, jotka eivät ole saaneet avustusta Suomen Jääkiekkoliitosta tai Olympia- ja A-maajoukkuerahastosta vuonna 2019.

Lisätiedot:

Minna Maunonen

toimistosihteeri

JYP Juniorit ry

minna.maunonen@jypjuniorit.fi

P. 040 743 4507

Seuran uusimmat