Joukkue

Antikainen Otso
Anttinen Matti
Hakala Jarkko
Hakkarainen Atte
Hirsiaho Nico
Honkanen Kasper
Hujanen Eeli
Hurskainen Veeti
Hyppönen Eero
Jakonen Juuso
Jolanki Luka
Jääskeläinen Leo
Kantanen Eevertti
Kemppainen Luka
Koivula Emil
Kuhanen Onni
Kuuri Valtteri
Kärkkäinen Alex
Laitinen Arttu
Lautala Aleksi
Mäkeläinen Veikka
Määttä Lenni
Neuvonen Eelis
Olli Kasper
Paksuniemi Valtteri
Palsinajärvi Venne
Pappinen Ilmari
Pihlman Rafael
Pitkänen Tuukka
Polas Verneri
Ranta-Korpi Otto
Räisänen Eetu
Sipiläinen Ville
Tuomaala Kaapo
Turpeinen Veeti
Vainio Jaako
Valkonen Hugo
Vettenterä Aleksi
Viitala Ukko
Vilander Veeti
Hyyppä Joonas
Osis Bruno
Saari Eemil
Villman Konsta

Maalivahti

Kettunen Heikki
Rautiainen Aleksi
Riihimäki Aarni
Ruotsalainen Elias
Toivanen Taavi

Toimihenkilöt