Joukkue

Hujanen Eeli
Hyppönen Eero
Jolanki Luka
Kantanen Eevertti
Kärkkäinen Alex
Kemppainen Luka
Kuuri Valtteri
Määttä Lenni
Mäkeläinen Veikka
Pihlman Rafael
Pitkänen Tuukka
Räisänen Eetu
Ranta-Korpi Otto
Sinivuori Eelis
Sipiläinen Ville
Tuomaala Kaapo
Valkonen Hugo
Vettenterä Aleksi
Vilander Veeti
Hokkanen Roope
Lahtinen Otto-Emil
Rönkkä Kaapo
Toikkanen Joona

Maalivahti

Kuja-Halkola Kerttu
Riihimäki Aarni
Ruotsalainen Elias

Toimihenkilöt