JYP Juniorit ry strategia 2020-2025

JYP Juniorit ry on laatinut toimintastrategian vuosille 2020-2025 asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategia sisältää mission (KLIK), vision (KLIK) ja seuran toimintaa ohjaavat arvot (KLIK) sekä strategiakauden tärkeimmät kehitysalueet.

Toimintaa kehitetään viiden vuoden strategiakaudella strategisten kehityshankkeiden sekä näitä tukevien kehityshankkeiden pohjalta. Tavoitteet ja mittarit määritellään vuosittain toimintasuunnitelmassa.


Strategiaan 2020-2025 voit tutustua alla olevasta videotallenteesta: