TAVOITTEET JA YHTEISTYÖTAHOT

JYP Juniorit ry toteuttaa 2020-2025 strategiaansa (KLIK) pohjautuen aktiivisesti urheiluseuran kestävän kehityksen suunnitelmaa. Toimintatapojen uudistamisen apuna toimii toimintatutkimus, ns. STYLE-tutkimus. Kehittämishankkeessa 1) kootaan aiemmin Suomessa ja muualla maailmassa tehdyt harrastusliikennettä käsittelevät selvitykset ja tutkimustieto, 2) kerätään uutta tietoa aktiivisen ja kestävän harrastusliikenteen edistämisestä sekä 3) tuotetaan paikallisten seura- ja järjestötoimijoiden yhteistyöllä konkreettisia toimia harrastuskyyditsemisen vähentämiseksi.

Harrastuskyydityksen ongelmallisuus ilmastovaikutusten, lasten kokonaisaktiivisuuden, perheiden ajankäytön sekä esimerkiksi liikuntapaikkojen lähialueiden turvallisuuden ja viihtyisyyden näkökulmasta ovat ilmeiset. Siksi tutkimus- ja kehittämisyhteistyön tavoitteena on yksittäisten toimintatapamuutosten sijaan seuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen harrastusmatkojen muuttamiseksi aktiivisiksi ja kestäviksi.

Kehittämisyhteistyö perustuu seuran tahtotilaan olla urheilullisuuden lisäksi innostamassa lapsia ja nuoria ympäristöystävällisempään kulkemiseen ja liikkumiseen. Seuran ajattelussa liikenne- ja liikkumiskulttuurin muutos lähtee perustoimintojen uudelleen organisoinnista, valmennuskäytäntöjen kehittämisestä sekä harrastajien, perheiden ja valmentajien koulutuksesta koskien viisaan ja aktiivisen liikkumisen mahdollisuuksia ja hyötyjä.

JYP Junioreissa kestävä kehitys pyritään tässä teemassa kytkemään luonnolliseksi osaksi seuran arkea ja ydintekemistä, sillä urheiluseuroilla on merkittävä rooli lasten ja nuorten liikuttajana. Urheilijan kokonaisliikunta koostuu 1) valmentajan johdolla tehdystä harjoittelusta, 2) omatoimisesta harjoittelusta ja 3) muusta liikunnasta (mm. koululiikunta, aktiiviset kulkutavat, pelit ja leikit ja muut harrastukset). Urheiluseuran tarjoama joko valmentajan johdolla tehty tai omatoiminen harjoittelu eivät välttämättä riitä saavuttamaan tavoiteltuja liikuntamääriä.

Terveyden näkökulmasta lapsi tarvitsee yhteensä 2 tuntia liikuntaa päivässä ja tavoitteellisen kilpaurheilun näkökulmasta vähintään 3 tuntia liikuntaa päivässä.


Tutkimuksen kautta pyritään vaikuttamaan harrastajien ja perheiden sekä koko muun seurayhteisön liikkumisvalintoihin niin, että se tukisi yksilöiden terveellisiä ja liikunnallisia elämäntapoja sekä nuorten harrastajien urheilijaksi kasvamista.


Yhteistyöllä toteutettavan toimintatutkimuksen kohteena on JYP Juniorit ry, jossa tietoa tuotetaan seurasta ja sen pelaajista.

Tutkimus- ja kehittämisyhteistyön tavoitteita seuran toimintakulttuurin kehittämiseksi:

  • Lasten ja nuorten kokonaisaktiivisuuden lisääminen
  • Valmennuskäytäntöjen kehittäminen
  • Kodin ja harrastuspaikan välisten siirtymien kehittäminen – fiksut valinnat ja ympäristöystävällisyys


Yhteistyö toteutetaan Jyväskylän Yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n ja Jyväskylän Pyöräilyseura JyPS ry:n kanssa.