VIISAAN LIIKKUMISEN KÄYTÄNNÖN TOIMETToteutettava käytännön toiminta pohjautuu kesällä 2020 aloitettuun tutkimustyöhön, jossa tarkasteltiin mm. harrastusryhmäkohtaisia asuinpaikkoja suhteessa harrastuspaikkojen sijaintiin, seuran valmennuskäytänteitä sekä seurayhteisön eri toimijaroolien näkemyksiä kokonaisaktiivisuuden lisäämisestä ja kestävästä liikkumisesta. Lisäksi syksyllä 2020, keväällä 2021 ja syksyllä 2021 tehdyt harrastajien kokonaisliikuntamäärien mittaukset antavat tarkkaa tietoa seuran nykytilanteesta harrastuskulkemiseen liittyvien käytäntöjen kehittämisen sekä valmentajien ja perheiden koulutuksen tueksi.

Kehittämishanke sisältää useita yksittäisiä toimintatapoja, mutta yksittäisenä merkittävänä erityispiirteenä esiin nousee paikallisten seura- ja järjestötoimijoiden yhteistyö. Kestävän harrastusliikenteen syvällinen ja pitkäjänteinen muutos on asia, joka yksittäisen seuran on vaikea ratkaista omillaan. JYP Juniorit ry:n, Jyväskylän Pyöräilyseuran ja JAPA ry:n yhteistyö on perusta, jolle hanke perustuu. JyPS ja JAPA tuottavat JYP:n harrastajille konkreettisia liikkumiskokeiluja ja sparraavat toiminnan kehittämistä. Lisäksi he tekevät paikallisesti merkittävää vaikuttamistyötä kestävän liikenteen edistämiseksi ja näin ollen harrastusliikenteen kysymykset nostetaan osaksi kaupungin kestävän liikenteen pitkäjänteistä kehitystyötä.


JYP -08 kevätkauden 2021 kulkutapakokeiluiden pilottiryhmänä

Aiheeseen liittyviä käytänteiden muutoksia ja kokeiluja tehtiin koronatilanteesta johtuen kauden 2020-2021 aikana supistetusti erillisen pilottiryhmän (JYP 2008) kautta. Alla tiivistys pilottiryhmässä keväällä 2021 tehdyistä toimenpiteistä:

 • valmennuskäytänteiden muutokset
  • aktiivinen kulkeminen osaksi harjoitustapahtumaa
 • varusteiden säilytys- ja kuivausratkaisut jäähallilla / Buugi
  • erillisten varustekuivaustilojen luominen / vuokraus jäähalliympäristöön yhteistyössä halliyhtiön ja paikallistoimijoiden kanssa
 • kuljetusratkaisut
  • pyörällä ja kävellen liikkumisen uudet toimintamallit (mm. pyöräilevä treenibussi)
  • paikallisbussi (”Linkki”) -kuukausikortit pelaajille
  • kimppakyytikokeilut
 • fiksua kulkemista edistävät muut toimet
  • linja-autokulkemisen ohjeistus
  • polkupyörien huoltopajat ja varusteet (mm. talvipyöräilyn vaatimukset)
  • kaupunkipyöräilykoulutus


Klikkaa kuvaa suuremmaksi!

Kokemukset ja tulokset kokeiluista ovat olleet pilottiryhmässä erittäin kannustavia. Yhteistyöllä rakennetut toimet ovat lisänneet merkittävästi uusia käytänteitä harrastuskulkemiseen ja innostanut lapsia sekä heidän perheitään fiksuun kulkemiseen myös harrastustoiminnan ulkopuolella.Jaettua tietoa oman sekä valtakunnallisen seurakulttuurin kehittämiseen

Kestävän ja aktiivisen liikkumisen kokeiluista, niiden tuloksista, toimivista malleista ja hankkeen liittyvästä tutkimustoiminnasta seura pyrkii viestimään avoimesti, niin oman seuran sisällä kuin koko suomalaiseen urheiluseurakenttään edistääkseen teemaan liittyvää keskustelua sekä laajojen käytännön toimenpiteiden ja vaikuttavuuden aikaansaamista.

Kehittämisyhteistyö (STYLE) perustuu seuran tahtotilaan olla urheilullisuuden lisäksi innostamassa lapsia ja nuoria ympäristöystävällisempään kulkemiseen ja liikkumiseen. Seurassa uskotaan urheiluseurojen merkitykselliseen tulevaisuuden rooliin liikkuvamman, terveemmän ja kestävämmän Suomen rakentamisessa. Urheiluseuroissa suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät harrastuskyydityksistä ja siksi juuri siihen tulee kohdistaa järeimmät toimet.

Teemaan ja siihen liittyviin toimiin pohjautuen Olympiakomitea palkitsi JYP Juniorit ry:n vuoden 2020 Fiksu Seura -palkinnolla: https://www.olympiakomitea.fi/2021/01/28/vuoden-20...
Jyväskylän Kaupunki ja Jyväskylän Pyöräilyseura puolestaan myönsivät JYP Juniorit ry:lle vuoden 2021 kunniamaininnan Jyväskylän pyöräilyn edistämisestä:
https://www.jyps.fi/c99-keskustelu-ja-tiedotus/c20...