RAHOITUS

Yhteistyö on osa Suomen Akatemian Strategisen Tutkimuksen Neuvoston (STN) rahoittamaa kansallista Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana eli STYLE-tutkimushanketta. STN rahoittaa tieteellisesti korkealaatuista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisiin haasteisiin ja STYLE pyrkii vauhdittamaan siirtymää aktiivisten ja kestävien kulkutapojen käyttöön yhteiskunnan eri sektoreilla.

Jyväskylässä toteutettavat kehittämistoimenpiteet ovat osa JAPA ry:n ja JYPS ry:n yhteistä liikkumisen ohjauksen hanketta, joka saa rahoituksensa Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista.