TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISYHTEISTYÖTÄ JYP JUNIOREIDEN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMISEKSI

– Yhteistyöllä toteutettavan toimintatutkimuksen kohteena on JYP Juniorit ry, jossa tietoa tuotetaan seurasta ja sen pelaajista.

Urheiluseuroilla on merkittävä rooli lasten ja nuorten liikuttajana. Urheilijan kokonaisliikunta koostuu 1) valmentajan johdolla tehdystä harjoittelusta, 2) omatoimisesta harjoittelustaja 3) muusta liikunnasta (mm. koululiikunta, aktiiviset kulkutavat, pelit ja leikit ja muut harrastukset). Urheiluseuran tarjoama joko valmentajan johdolla tehty tai omatoiminen harjoittelu eivät välttämättä riitä saavuttamaan tavoiteltuja liikuntamääriä.

Terveyden näkökulmasta lapsi tarvitsee yhteensä 2 tuntia liikuntaa päivässä ja tavoitteellisen kilpaurheilun näkökulmasta vähintään 3 tuntia liikuntaa päivässä.

Tutkimuksen kautta pyritään vaikuttamaan harrastajien ja perheiden sekä koko muun seurayhteisön liikkumisvalintoihin niin, että se tukisi yksilöiden terveellisiä ja liikunnallisia elämäntapoja sekä nuorten harrastajien urheilijaksi kasvamista.

Yhteistyö toteutetaan Jyväskylän Yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n ja Jyväskylän Pyöräilyseura JyPS ry:n kanssa.

Tutkimus- ja kehittämisyhteistyön tavoitteita:

Lasten ja nuorten kokonaisaktiivisuuden lisääminen

Valmennuskäytäntöjen kehittäminen

Kodin ja harrastuspaikan välisten siirtymien kehittäminen – fiksut valinnat ja ympäristöystävällisyys

Käytännön toiminta – kausi 2020-2021

Toiminta aloitetaan kartoittamalla seuran perheiden asuin- ja harrastuspaikat, seuran valmennuskäytännöt sekä seurayhteisön näkemykset kokonaisaktiivisuuden lisäämisestä ja kestävästä liikkumisesta. Vastausten pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia työkaluja toiminnan kehittämiseksi seuran arvojen (KLIK) ja 2020-2025 strategian (KLIK) suunnassa. Työkaluja voivat olla esimerkiksi seuran valmennuslinjausten käytännöllistäminen (KLIK), koulutus tai varusteiden säilytys- ja/tai kuljetusratkaisut harjoituspaikoille sekä erilaiset liikkumiskokeilut. Vaikutuksia tutkitaan muun muassa kiihtyvyysantureilla harrastajien kokonaisliikuntamäärää mitaten. Seuran harrastajat pääsevät itse seuraamaan tarkkaa tietoa liikemääristään, sillä mittari kykenee erottamaan jopa istumisen ja seisomisen eron.

Rahoitus

Yhteistyö on osa Suomen Akatemian Strategisen Tutkimuksen Neuvoston (STN) rahoittamaa kansallista Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana eli STYLE-tutkimushanketta. STN rahoittaa tieteellisesti korkealaatuista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisiin haasteisiin ja STYLE pyrkii vauhdittamaan siirtymää aktiivisten ja kestävien kulkutapojen käyttöön yhteiskunnan eri sektoreilla.

Jyväskylässä toteutettavat kehittämistoimenpiteet ovat osa JAPA ry:n ja JYPS ry:n yhteistä liikkumisen ohjauksen hanketta, joka saa rahoituksensa Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista.

Tiedote tutkimuksesta sekä tietosuojailmoitus:

Tiedote tutkimuksesta aikuisille.pdf

Tietosuojailmoitus.pdf

Lue lisää STYLE –tutkimushankkeesta:

https://www.styletutkimus.fi

https://www.styletutkimus.fi/jyp-juniorit/

Yhteistyötä ja teemaa koskevia uutisia:

2/2020 – Jyväskylän Yliopiston uutinen yhteistyön julkaisusta

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/0...

2/2020 – YLE Radio Suomi Jyväskylä haastattelu

https://areena.yle.fi/audio/1-50452501

3/2020 – Suomen Olympiakomitean uutinen

https://www.olympiakomitea.fi/2020/03/31/jyp-junio...

1/2021 – Suomen Olympiakomitean Fiksu Seura -palkinto 2020

https://www.olympiakomitea.fi/2021/01/28/vuoden-20...

2/2021 – Keskisuomalainen (Podcast: Fiksu Seura -palkinto 2020)

https://www.ksml.fi/paikalliset/3601202

3/2021 – Jyväskylän Pyöräilyseuran ja JAPA ry:n tiedote kulkutapakokeiluista

https://www.jyps.fi/c99-keskustelu-ja-tiedotus/c20...

3/2021 – Keskisuomalainen (Meidän Juttu – JYP Junioreiden kestävä treeneihin kulkeminen)

https://www.ksml.fi/paikalliset/4084177?fbclid=IwA...