STYLE -tutkimusyhteistyöllä kehitetään seuran harrastuskulkemista aktiivisemmaksi ja ekologisemmaksi
Julkaistu: 28.04.2021 15.30

STYLE -tutkimusyhteistyöllä kehitetään seuran harrastuskulkemista aktiivisemmaksi ja ekologisemmaksi


JYP Juniorit ry toteuttaa 2020-2025 strategiaansa pohjautuen aktiivisesti urheiluseuran kestävän kehityksen suunnitelmaa. Toimintatapojen uudistamisessa keskeisin ”kiihdytin” on Jyväskylän Yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan, Jyväskylän Pyöräilyseuran (JyPS ry) ja JAPA ry:n kanssa yhteistyössä toteutettava harrastusliikenteeseen pureutuva toimintatutkimus, ns. STYLE-tutkimus. Kehittämishankkeessa 1) kootaan aiemmin Suomessa ja muualla maailmassa tehdyt harrastusliikennettä käsittelevät selvitykset ja tutkimustieto, 2) kerätään uutta tietoa aktiivisen ja kestävän harrastusliikenteen edistämisestä sekä 3) tuotetaan paikallisten seura- ja järjestötoimijoiden yhteistyöllä konkreettisia toimia harrastuskyyditsemisen vähentämiseksi.

Harrastuskyydityksen ongelmallisuus ilmastovaikutusten, lasten kokonaisaktiivisuuden, perheiden ajankäytön sekä esimerkiksi liikuntapaikkojen lähialueiden turvallisuuden ja viihtyisyyden näkökulmasta ovat ilmeiset. Siksi tutkimus- ja kehittämisyhteistyön tavoitteena on yksittäisten toimintatapamuutosten sijaan seuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen harrastusmatkojen muuttamiseksi aktiivisiksi ja kestäviksi. Seuratoiminnan liikenne- ja liikkumiskulttuurin muutos lähtee seuran perustoimintojen uudelleen organisoinnista, valmennuskäytäntöjen kehittämisestä sekä harrastajien, perheiden ja valmentajien koulutuksesta koskien viisaan ja aktiivisen liikkumisen mahdollisuuksia ja hyötyjä.

Toteutettava käytännön toiminta pohjautuu kesällä 2020 aloitettuun tutkimustyöhön, jossa tarkasteltiin mm. harrastusryhmäkohtaisia asuinpaikkoja suhteessa harrastuspaikkojen sijaintiin, seuran valmennuskäytänteitä sekä seurayhteisön eri toimijaroolien näkemyksiä kokonaisaktiivisuuden lisäämisestä ja kestävästä liikkumisesta. Lisäksi syksyllä 2020 ja keväällä 2021 tehdyt harrastajien kokonaisliikuntamäärien mittaukset antavat tarkkaa tietoa seuran nykytilanteesta harrastuskulkemiseen liittyvien käytäntöjen kehittämisen sekä valmentajien ja perheiden koulutuksen tueksi.

Kehittämishanke sisältää useita yksittäisiä toimintatapoja, mutta yksittäisenä merkittävänä erityispiirteenä esiin nousee paikallisten seura- ja järjestötoimijoiden yhteistyö. Kestävän harrastusliikenteen syvällinen ja pitkäjänteinen muutos on asia, joka yksittäisen seuran on vaikea ratkaista omillaan. JYP Juniorit ry:n, Jyväskylän Pyöräilyseuran ja JAPA ry:n yhteistyö on perusta, jolle hanke perustuu. JyPS ja JAPA tuottavat JYP:n harrastajille konkreettisia liikkumiskokeiluja ja sparraavat toiminnan kehittämistä. Lisäksi he tekevät paikallisesti merkittävää vaikuttamistyötä kestävän liikenteen edistämiseksi ja näin ollen harrastusliikenteen kysymykset nostetaan osaksi kaupungin kestävän liikenteen pitkäjänteistä kehitystyötä.

JYP -08 kevätkauden 2021 kulkutapakokeiluiden pilottiryhmänä

Aiheeseen liittyviä käytänteiden muutoksia ja kokeiluja on tehty vallitsevasta koronatilanteesta johtuen menneen kauden aikana supistetusti erillisen pilottiryhmän (JYP 2008) kautta. Alla tiivistys pilottiryhmässä tehdyistä toimenpiteistä:

 • valmennuskäytänteiden muutokset
  • aktiivinen kulkeminen osaksi harjoitustapahtumaa
 • varusteiden säilytys- ja kuivausratkaisut jäähallilla / Buugi
  • erillisten varustekuivaustilojen luominen / vuokraus jäähalliympäristöön yhteistyössä halliyhtiön ja paikallistoimijoiden kanssa
 • kuljetusratkaisut
  • pyörällä ja kävellen liikkumisen uudet toimintamallit (mm. pyöräilevä treenibussi)
  • paikallisbussi (”Linkki”) -kuukausikortit pelaajille
  • kimppakyytikokeilut
 • fiksua kulkemista edistävät muut toimet
  • linja-autokulkemisen ohjeistus
  • polkupyörien huoltopajat ja varusteet (mm. talvipyöräilyn vaatimukset)
  • kaupunkipyöräilykoulutus

Kokemukset ja tulokset kokeiluista ovat olleet pilottiryhmässä erittäin kannustavia. Yhteistyöllä rakennetut toimet ovat lisänneet merkittävästi uusia käytänteitä harrastuskulkemiseen ja innostanut lapsia sekä heidän perheitään fiksuun kulkemiseen myös harrastustoiminnan ulkopuolella.


Jaettua tietoa oman sekä valtakunnallisen seurakulttuurin kehittämiseen

Käynnissä olevista kestävän ja aktiivisen liikkumisen kokeiluista, niiden tuloksista, toimivista malleista ja hankkeen liittyvästä tutkimustoiminnasta seura haluaa aktiivisesti viestiä avoimesti, niin oman seuran sisällä kuin koko suomalaiseen urheiluseurakenttään edistääkseen teemaan liittyvää keskustelua sekä laajojen käytännön toimenpiteiden ja vaikuttavuuden aikaansaamista.

Kehittämisyhteistyö (STYLE) perustuu seuran tahtotilaan olla urheilullisuuden lisäksi innostamassa lapsia ja nuoria ympäristöystävällisempään kulkemiseen ja liikkumiseen. Seurassa uskotaan urheiluseurojen merkitykselliseen tulevaisuuden rooliin liikkuvamman, terveemmän ja kestävämmän Suomen rakentamisessa. Urheiluseuroissa suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät harrastuskyydityksistä ja siksi juuri siihen tulee kohdistaa järeimmät toimet.

Teemaan ja siihen liittyviin toimiin pohjautuen Olympiakomitea palkitsi JYP Juniorit ry:n vuoden 2020 Fiksu Seura -palkinnolla: https://www.olympiakomitea.fi/2021/01/28/vuoden-20...