Kokouskutsu JYP Juniorit ry sääntömääräinen vuosikokous
Julkaistu: 27.05.2021 10.51

Kokouskutsu JYP Juniorit ry sääntömääräinen vuosikokous

Kokouskutsu JYP Juniorit ry sääntömääräinen vuosikokous

Kokoustila Ateena 30.6.2021 klo 17.00

Onkapannu 2, 40700 Jyväskylä


1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle a )puheenjohtaja b)sihteeri c)kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama

lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle

ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10. Vahvistetaan johtokunnan jäsenten lukumäärä ja Valitaan johtokunnan muut jäsenet

erovuoroisten tilalle

11. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai

varatoiminnantarkastaja

12. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

13. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15. Päätetään kokous

Tervetuloa!