JYP Juniorit ry:n sääntömääräinen vuosikokous 17.6.2024
Julkaistu: 06.05.2024 11.34

JYP Juniorit ry:n sääntömääräinen vuosikokous 17.6.2024

JYP Juniorit ry sääntömääräinen vuosikokous

Aika: Maanantai 17.6.2024 klo 17.30

Paikka: Kokoustila Ateena, Onkapannu 2, 40700 JYVÄSKYLÄ

Varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat:

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10 Vahvistetaan johtokunnan jäsenten lukumäärä ja valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

11 Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja

12 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

13 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

14 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15 Päätetään kokous

Tervetuloa!

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.